כדי לעזור לאחרים להבין מה הם יכולים לקבל במפגש אנו לעיתים מצטטים מתוך המשובים בפירסומים שלנו. האם ניתן להשתמש במשוב שלך?