מריבת אוהבים חכמה - 10 כללים למריבה נכונה
(התפרסם בעיתון הארץ במוסף ביו-משפחה, 2.09)


עיתון הארץ מוסף ביו-משפחה יעל לב-אור 10 כללים למריבה נכונה 1

עיתון הארץ מוסף ביו-משפחה יעל לב-אור 10 כללים למריבה נכונה 2

עיתון הארץ מוסף ביו-משפחה יעל לב-אור 10 כללים למריבה נכונה 3

עיתון הארץ מוסף ביו-משפחה יעל לב-אור 10 כללים למריבה נכונה 4